Privacybeleid en Cookies

Read about Privacy Policy and Cookies in English >

Privacy verklaring Carina Personal Styling

Algemeen

Carina Personal Styling neemt de privacy van je persoonsgegevens serieus. Wij respecteren je rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met jouw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Avg en de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Wie is de beheerder van je contactgegevens?

Carina Personal Styling gevestigd aan Wilhelminastraat 39 1054 VV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.carinapersonalstyling.nl
Wilhelminastraat 39 1054 VV Amsterdam
+31 20 68 53 415

Carina van der Kloet is de Functionaris Gegevensbescherming van Carina Personal Styling. Zij is te bereiken via carina@carinapersonalstyling.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Carina Personal Styling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Contactgegevens inclusief voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
– Persoonsgegevens waaronder geslacht, geboortedatum, geboorteplaats
– Overige persoonsgegevens zoals fysieke eigenschappen waaronder gewicht en lengte die je actief verstrekt bijvoorbeeld door de vragenlijst in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Kinderen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@carinapersonalstyling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM en HOE gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken je persoonsgegevens als volgt: Om de functies van de diensten die je vraagt te leveren. Wanneer je onze site gebruikt, zullen wij je persoonsgegevens gebruiken om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren. Wanneer je bijvoorbeeld een dienst van Carina Personal Styling afneemt, of als je deelneemt aan een evenement of een promotie, zullen wij de door jou opgegeven contactgegevens gebruiken om met jou te communiceren over de aankoop, het evenement of de promotie. Wanneer je contact opneemt met ons, zullen wij gegevens over jou, zoals de dienst dat je hebt afgenomen, gebruiken om jou te helpen een probleem of vraag op te lossen.
Wij sturen je eventueel marketingberichten en nieuws over de producten, diensten, evenementen en andere promoties van CarinaPersonalStyling.nl. Je kunt je op elk moment afmelden door te klikken op de afmeldingslink of de afmeldingsinstructies op te volgen die in het bericht staan. Je kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier op www.carinapersonalstyling.nl. Indien je een bestaande klant van Carina Personal Styling bent (bijvoorbeeld wanneer je een dienst bij ons hebt afgenomen) kunnen wij, voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, de door jou verstrekte contactgegevens gebruiken om jou marketingberichten te sturen over soortgelijke Carina Personal Styling diensten (tenzij je je hiervoor hebt afgemeld). Wij kunnen de gegevens die je aan ons verstrekt gebruiken om je gepersonaliseerde berichten te sturen over producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Carina Personal Styling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Carina Personal Styling) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Carina Personal Styling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Carina Personal Styling verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Carina Personal Styling gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Carina Personal Styling gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Carina Personal Styling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@carinapersonalstyling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Carina Personal Styling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Carina Personal Styling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Carina Personal Styling maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@carinapersonalstyling.nl.

www.browserchecker.nl/cookies-aanzetten-enable

Laatst bijgewerkt: Mei 2018

Schrijf je in voor mijn styleflash

Schrijf je nu in en ontvang het laatste nieuws en updates.

You have Successfully Subscribed!